Trine Wiese har været redaktionschef hos Lederne og journalist hos Aktuelt og Ritzaus Bureau.

Kommunikation er et ledelsesværktøj

Hvad skriver og siger du, når I har opkøbt en virksomhed, både internt og eksternt? 

Hvad fortæller du, hvis regnskabet er blodrødt?

Hvilke ord bruger du, når I er nødt til at afskedige?

 Kontakt Trine, når din kommunikation skal være et knivskarpt ledelsesværktøj !


Krisekommunikation 

Du er nødt til at masseafskedige, du har måttet fyre en chef, der “har taget  af kassen”, eller du må lade et af jeres selskaber gå konkurs. Sådan lyder tre eksempler på, hvornår die Wiese kan hjælpe jer med at kommunikere sikkert.

Hvad skriver og siger du, når I har opkøbt en virksomhed, både internt og eksternt? Hvad fortæller du, hvis regnskabet er blodrødt?

Før og under krisen

Vi hjælper dig med at kommunikere til alle interessenter, og vi hjælper dig med både den interne og eksterne kommunikation. 
Først analyserer vi krisens substans, vi kortlægger interessenterne og lægger en plan for, hvornår og hvad du skriver og siger i alt fra pressemeddelelser til sociale medier. 
Vi træner dig, før du orientere medarbejderne på stormødet i kantinen og medietræner dig, så du får sagt det rigtige i tv og radio. 
Og vi er naturligvis tovholder på mediernes henvendelser og er din wingman under interviews.

Efter krisen

Vi holder fortsat øje med de redaktionelle og sociale medier og reagerer agilt og i henhold til den aftalte plan. Og vi evaluerer forløbet og eksekverer en PR-plan, der giver jer ro til genopretningsindsatsen.